Het belang van een goede ICT strategie

  • ictbox
  • september 30, 2022
  • Comments Off
ict strategy

Een goed doordachte ICT-strategie is misschien wel een van de belangrijkste zaken die een organisatie moet hebben, daarnaast is het een van de moeilijkste om goed te krijgen. Een goede ICT-strategie, die zowel rekening houdt met de bredere visie en doelstellingen van de organisatie als met de ICT-doelstellingen, stelt een bedrijf in staat om vooruit te komen met een duidelijke technologische kaart. Ga je die kaart echter zelf bepalen of doe je dat met een IT partner?

Een slecht doordachte ICT-strategie kan namelijk leiden tot slechte besluitvorming over ICT-investeringen, wat op zijn beurt kan leiden tot ondermaatse prestaties en verminderde efficiëntie en productiviteit. ICT speelt een integrale rol in de manier waarop organisaties van elke omvang opereren.

Zelf doen of uitbesteden?

Als zodanig wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om schaalbare ICT-strategieën te ontwikkelen en te implementeren die hun algemene doelstellingen ondersteunen, in plaats van alleen de doelstellingen van hun ICT-afdelingen. Het niet uitvoeren van de juiste ICT-strategie kan leiden tot verspilling van geld en middelen, om nog maar te zwijgen van de impact op de tijd van het personeel, aangezien ze worstelen met verouderde systemen die niet zijn ontworpen om de omvang, activiteiten of workflow van de organisatie aan te kunnen. Het in eigen huis ontwikkelen van de juiste ICT-strategie is echter voor veel organisaties een uitdaging.

Sommige interne ICT-afdelingen missen de vaardigheden, ervaring en kennis om een ​​geschikte ICT-strategie te ontwikkelen. Hoewel ze misschien worden geleid door zeer bekwaam personeel, liggen hun prioriteiten meestal bij het dagelijkse beheer van systemen, netwerken en gebruikers. Een andere uitdaging waarmee de interne ICT-teams worden geconfronteerd, is voldoende afstand nemen van het dagelijkse beheer van ICT om een ​​goed beeld te krijgen van wat er moet veranderen. In plaats daarvan zijn ze alleen gefocust op wat hun leven gemakkelijker zou kunnen maken, in plaats van hoe ICT kan worden ingezet om de organisatie vooruit te helpen.

Hulp van buitenaf

Ondertussen groeien sommige organisaties verder dan hun huidige ICT-capaciteiten en hebben ze hulp nodig bij het ontwikkelen van een strategie die snel aan hun behoeften zal voldoen. Elke organisatie is anders en heeft zijn unieke sterke en zwakke punten, uitdagingen en kansen. Als het om ICT-strategie gaat, is er geen one-size-fits-all oplossing die succes garandeert. In welke fase van de cyclus jouw organisatie zich ook bevindt, een externe ICT-consultant kan technisch leiderschap bieden om het interne team te helpen bij het ontwikkelen en leveren van een volledig afgestemde ICT-strategie voor de organisatie.

Wat is een ICT-strategie?

Een ICT-strategie is een document dat schetst hoe de ICT van de organisatie de algemene bedrijfsdoelstellingen en -strategie zal ondersteunen gedurende een bepaalde periode, zoals 12 maanden, drie jaar, vijf jaar of zelfs langer. Het moet een document zijn dat regelmatig wordt herzien en indien nodig wordt aangepast om de opkomende trends en nieuwe technologieën die op de markt komen, weer te geven en waarin jouw organisatie baat zou kunnen hebben bij het investeren in.

De ICT-strategie kan deel uitmaken van de algemene bedrijfsstrategie, maar het kan ook een afzonderlijk document zijn waarin de doelen worden uiteengezet die jouw organisatie wil bereiken en hoe technologie haar kan helpen die doelen te bereiken. Om de belangrijkste voordelen uit uw ICT-strategie te halen, moeten alle afdelingen worden betrokken bij de totstandkoming ervan, in plaats van alleen het ICT-team.

Previous «
Next »